ROT-avdrag – När du Renoverar, bygger om eller bygger till.

Rotavdraget är en skattereduktion och bygger på hur mycket skatt du betalar in under året och vilka andra avdrag du gör.

Du kan få ROT-avdrag för arbetskostnad. Men material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till ROT-avdrag.
Rot- och rutavdrag räknas ihop och är sammanlagt max 50 tkr per person och år.

När du köper ROT-avdragsberättigade arbeten av oss, drar vi av 30 % på arbetskostnaden av på fakturan. När du har betalat din faktura så söker vi rotavdrag på resterande del från Skatteverket. Du får med andra ord den preliminära skattereduktionen direkt. Skatteverket meddelar dig därefter om ROT-avdraget blivit beviljat.

Det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt i din inkomstdeklaration. Genom att godkänna de förtryckta uppgifterna intygar du att allt är rätt och att alla villkor för slutlig skattereduktion är uppfyllda.
Du som köpare är ytterst ansvarig för att uppgifterna är riktiga.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida >>