Häggatorpet 4

Vårdnavet
Hemtjänstens & Hemsjukvårdens hus på Västra Vägen 5.

960m² är om- och tillbyggt för Hemtjänsten i Tranås.
Huset är helt renoverat, har fått nya funktioner, och en förbättrad tillgänglighet.


Klicka här för att läsa mer om projektet på Tranåsbostäders hemsida >>