Villabygge

Byggnation av en villa med garage är påbörjad, beräknas vara klart i maj 2022