Solcellspark

Här utanför Kisa är det förberett för solpaneler!
Vi har byggt ställningar, träkonstruktioner på plintar, där 48 solpaneler ska monteras.