Här är exempel på nybyggen och renoveringar vi är sysselsatta med nu

Nybyggnation, Saxabäcken på Torpön

Saxabäcken på Torpön, här är vi i full gång med en nybyggnation.

Bäckagatan i Tranås, utvändig renovering

Bäckagatan i Tranås, här byter vi tak, fönster, sätter in nya dörrar och ny garageport.

BRF Sebohus - fönsterbyten

BRF Sebohus i Tranås, här byter vi ca 200 fönster.

TRABO, Ängarydsgatan - Västra Vägen, fönsterbyten

Trabo Fastigheter AB, Ängarydsgatan – Västra Vägen, 316 fönsterbyten fixar vi här.

Ö. Järnvägsgatan, byte av 240 fönster

Östra Järnvägsgatan i Tranås, här byter vi 240 fönster åt Trabo fastigheter AB.